Regulamento

6 Maio, 2016

 

IMPORTANTE: Unha vez rematada a proba e pasados 30 minutos, procederase a desmontar o operativo para permitir a normalización do tráfico, polo que os deportistas deben recoller os seu material ca maior brevidade posible.

DATAS E HORARIOS DAS CARREIRAS

Sábado 8 de xuño de 2024, ás 17:00 h

No caso de superar os 300 participantes haberá dúas saídas, unha para triatletas federados e outra para non federados 5 minutos despois. A hora de remate da proba será sobre as 19:30 – 20:30 horas.

Horas de saída competición e universitarios federados:

  • 17.00 h. saída masculina.
  • 17.10 h. saída feminina.

Horas de saída popular e universitarios non federados:

  • 17.20h. saída masculina y feminina.

DISTANCIAS

Sprint: 0,750 km. de natación (1 volta) – 20,2 km. en bicicleta (1 volta) – 5 km. de carreira a pé (2 voltas).


INSCRICIÓNS

Ata o 21 de maio. Máximo 350 participantes.


FORMA DE INSCRICIÓN

A inscrición realizarase on-line, a través da web da Federación Galega de Tríatlon www.fegatri.org, e introduciranse os datos.


AUTOBÚS

Os participantes deben dirixirse a Tui polos seus medios, a maioría faio en grupos e en bicicleta, ou ben no autobús da organización que sae ás 15:15 h das inmedicións do Centro Cultural Municipal do Porriño (as prazas do autobús adxudícanse por rigorosa orde de chegada).


SAÍDA, TRANSICIÓN 1

Comandancia Naval do Miño.


TRANSICIÓN 2

Avenida Domingo Bueno, Porriño.


META

Praza Antonio Palacios, Porriño.


RECOLLIDA DE DORSAIS E XESTIÓN DO MATERIAL DEPORTIVO

O día da proba, os corredores deben presentarse no Centro Cultural Municipal do Porriño, para a recollida de dorsais e material deportivo (camiseta do evento, gorro de natación… ), entre as 14:00 h e as 15:45 h.

A continuación deben dirixirse a Tui, ben polos seus medios, a maioría faio en grupos e en bicicleta, ou ben no autobús da organización que sae ás 15:15 h. das inmedicións do Centro Cultural Municipal do Porriño (as prazas do autobús, adxudícanse por rigorosa orde de chegada). Á transición de Tui debe levarse unicamente a roupa de ciclismo e o neopreno para a auga, unha vez acabada a proba de natación, será depositado o material na cesta habilitada para tal fin, traído a O Porriño pola organización co dorsal de cada corredor e posto a disposición para a recollida no Centro Cultural Municipal do Porriño, unha vez finalizada a proba.


REUNIÓN TÉCNICA

Publicada online o xoves previo á proba, na páxina da proba no calendario da FEGATRI.


CONTROL DE MATERIAL

T1 (Tui): De 15:15 h a 16:15 h.
T2 (Porriño): De 14:30 h a 15:30 h.


CATEGORÍAS

Xuvenil, Junior, Absoluta e Veteranos.


CRONOMETRAXE CON CHIP AMARELO EN PROPIEDAD OU ALUGUER

Haberá cronometraxe championchip. Será obrigatorio o uso do chip amarelo Championchip, os/as participantes que teñan en propiedade o chip amarelo deberán indicalo no correspondente apartado da inscrición, poñendo o número de chip de posuílo.

Os chips son intransferibles. Non se pode correr co doutra persoa.

No caso de non ter chip ou telo extraviado, deberán acceder á seguinte ligazón de Champion Chip para poder recibilo o día da proba, mercándoo ou alugándoo para o que depositarán unha fianza

https://ccnorte.com/evento/detalle/id/2470/gestion-de-chips-pruebas-fegatri

As opcións que recollerá a ligazón de cara á súa obtención serán as seguintes:

  • Aluguer de chip e tobillera- Aboaranse 10 € , coa devolución do chip e tobillera devolveránse 8 €
  • Merca do chip amarelo – 15 €
  • Merca de chip e tobillera – 20 €

Haberá chips de aluguer para incidencias na proba a un custe de 10 €
Devolveranse 5 € coa devolución do mesmo.


TROFEOS

  • Trofeos para os tres primeiros de cada categoría.
  • Trofeo para o primeiro e primeira corredores locáis.
  • Todos os que rematen a proba recibirán un agasallo conmemorativo da proba.

Art.8.6 Regulamento de Competición FEGATRI.- Aquel deportista ou club que non estea presente na chamada ao podio será sancionado con 25 e 50 euros respectivamente e non poderá participar nas seguintes probas ata o seu abono”- Excepción Covid de non poder atender á entrega deberá comunicalo a XA ou DT para non ser penalizado.


NORMAS DE COMPETICIÓN

A carreira rexerase segundo as normativas vixentes do Regulamento Oficial de Competición das Federacións Galega e Española de Tríatlon. Ver Regulamentos


NORMAS XERAIS PROTOCOLO FISICOVID-DXT

Rexirá o protocolo vixente da Secretaría Xeral para o Deporte e da FEGATRI, no momento da celebración da proba. 


Cartel IX Tríatlon Concello do Porriño