Inscricións

6 Maio, 2016

 

PRAZO DE INSCRIPCIÓN

Do 27 de abril ao 23 de maio


ACCESO DIRECTO AO FORMULARIO DE INSCRICIÓN


BTN-FEGATRI


FORMA DE INSCRICIÓN

A inscrición realizarase  on-line, a través da web da Federación Galega de Tríatlon www.fegatri.org, no apartado Competicións/inscricións accedendo á proba. Todas serán aboadas por TPV.

 

FEDERADOS CON LICENZA DE ÁMBITO ESTATAL
Prezo: 13 € – Xuvenís Gratuíta

CLUBS. Accederán a través do apartado competicións, picando na pestana Competicións/inscricións e accedendo  á carreira de referencia.  Unha vez que se accede á carreira picarase na ligazón INSCRICIÓN, e introducirase o código do club (o código a utilizar é o mesmo que o do programa de licenzas).

DEPORTISTAS INDIVIDUAIS. Deberán introducir o seu número de licenza e a data de nacemento.

 

LICENCIAS DE 1 DÍA
Prezo: 25 € (licenza de 1 día de 12 € + 13 € de inscrición) / *xuvenís só 6 € de licenza de un día

Unha vez no apartado COMPETICIÓNS picarase en Competicións/inscricións para acceder á carreira. Dentro da Carreira picarase na ligazón INSCRICIÓN e introduciranse os datos.

O Pagamento realizarase a través de TPV con tarxeta bancaria.  (Custe licenza de 1 día de 12 €+ 13 € Inscrición). Total ingreso *25 € (*xuvenís só 6 euros de licenza de un día).

Para que a inscrición sexa válida, imprescindible enviar a copia do DNI en vigor á Federación (fegatri@hotmail.com) a través da plataforma de inscricións.

 

DEPORTISTAS CON LICENCIA FEDERADA DE CICLISMO EN GALICIA.
Prezo: 15,20 € (licenza de 1 día de 2,20 € + 13 € de inscrición)

Unha vez no apartado COMPETICIÓNS picarase en Competicións/inscricións para acceder á carreira. Dentro da Carreira picarase na ligazón INSCRICIÓN  e introduciranse os datos.

O Pagamento realizarase a través de TPV con tarxeta bancaria.  (Custe licenza de 1 día de 2,20 €+ 13 € Inscrición). Total ingreso 15,20 €

 

BAIXAS E POLÍTICA DE DEVOLUCIÓNS

As baixas deberán ser comunicadas á Federación Galega de Tríatlon a través do correo electrónico fegatri@hotmail.com, antes do remate do prazo de inscrición. Unha vez pechado o prazo non se fan devolucións.

As devolucións de baixas comunicadas en tempo e forma serán aboadas a semana seguinte á celebración da proba.

No caso de inscricións incompletas (falta de documentación) rematado o prazo de inscrición. Estas serán anuladas e non se farán devolucións.

 

CRONOMETRAXE CON CHIP AMARELO EN PROPIEDAD OU ALUGUER

Haberá cronometraxe championchip. Será obrigatorio o uso do chip amarelo Championchip, os/as participantes que teñan en propiedade o chip amarelo deberán indicalo no correspondente apartado da inscrición, poñendo o número de chip de posuílo.

Os chips son intransferibles. Non se pode correr co doutra persoa.

No caso de non ter chip ou telo extraviado, deberán acceder á seguinte ligazón de Champion Chip para poder recibilo o día da proba, mercándoo ou alugándoo para o que depositarán unha fianza

https://ccnorte.com/evento/detalle/id/2470/gestion-de-chips-pruebas-fegatri

As opcións que recollerá a ligazón de cara á súa obtención serán as seguintes:

  • Aluguer de chip e tobillera- Aboaranse 10 € , coa devolución do chip e tobillera devolveránse 8 €
  • Merca do chip amarelo – 15 €
  • Merca de chip e tobillera – 20 €

Haberá chips de aluguer para incidencias na proba a un custe de 10 €
Devolveranse 5 € coa devolución do mesmo.

 

PUBLICACIÓN DE LISTAS DE INSCRITOS

Publicación lista provisional: o xoves anterior á proba publicarase a lista provisional de inscritos (esta admite reclamacións cando na listaxe  se da algún erro debido ao  manexo dos datos na Federación,  por exemplo, baixas solicitadas en tempo que non aparecen dadas no listado, …). É moi importante revisar este listado para ter opción a reclamar se hai algún erro no mesmo. Publicación lista definitiva: o venres anterior á proba publicarase a lista definitiva (esta é firme e xa non admite cambios).

 

LISTA DE AGARDA

Esgotadas as prazas abrirase unha lista de espera . A lista de espera xestionarase diariamente, por orde de inscrición, segundo as vacantes que se vaian producindo e ata o remate do prazo de inscrición. Comunicarase ao/á participante correspondente, da lista de espera, por correo electrónico a vacante, dándolle prazo para formalizar a inscrición ata as 14.00 h do mesmo día. A última incorporación farase o mércores anterior a proba.

 

web-CARTEL-2023