Inscricións

6 Maio, 2016

 

PRAZO DE INSCRIPCIÓN

Do 16 de xuño ás 10:00 h, ao 12 de xullo ás 23:59 h


ACCESO DIRECTO AO FORMULARIO DE INSCRICIÓN

boton-FEGATRI


FORMA DE INSCRICIÓN

A inscrición realizarase on-line, a través da web da Federación Galega de Tríatlon www.fegatri.org. Todas serán aboadas por TPV.

 

FEDERADOS CON LICENZA DE ÁMBITO ESTATAL
Prezo: 13 € – Xuvenís Gratuíta

CLUBS. web da Federación Galega de Tríatlon www.fegatri.org. Unha vez que se accede á carreira picarase na ligazón INSCRICIÓN, e introducirase o código do club (o código a utilizar é o mesmo que o do programa de licenzas).

DEPORTISTAS INDIVIDUAIS. Deberán introducir o seu número de licenza e a data de nacemento.

 

LICENCIAS DE 1 DÍA
Prezo: 25€ (licenza de 1 día de 12€ + 13€ de inscrición) / *xuvenís só 6€ de licenza de un día

Unha vez na web da Federación Galega de Tríatlon www.fegatri.org accederase á carreira. Dentro da carreira picarase na ligazón INSCRICIÓN e introduciranse os datos.

O Pagamento realizarase a través de TPV con tarxeta bancaria. (Custe licenza de 1 día de 12€+ 13€ Inscrición) Total ingreso 25€ (*xuvenís só 6 euros de licenza de un día) , para que a inscrición sexa válida, imprescindible enviar a copia do DNI en vigor á Federación (fegatri@hotmail.com)

 

DEPORTISTAS CON LICENCIA FEDERADA DE CICLISMO EN GALICIA.
Prezo: 15,20 € (licenza de 1 día de 2,20 € + 13 € de inscrición)

Unha vez na web da Federación Galega de Tríatlon www.fegatri.org accederase á carreira. Dentro da carreira picarase na ligazón INSCRICIÓN e introduciranse os datos.

O Pagamento realizarase a través de TPV con tarxeta bancaria. (Custe licenza de 1 día de 2,20€ + 13€ Inscrición ) Total ingreso 15,20€ (para que a inscrición sexa válida, imprescindible enviar a copia do DNI en vigor á Federación a través da plataforma de inscricións (fegatri@hotmail.com)

 

BAIXAS E POLÍTICA DE DEVOLUCIÓNS

As baixas deberán ser comunicadas á Federación Galega de Tríatlon a través do correo electrónico fegatri@hotmail.com, antes do remate do prazo de inscrición.

Unha vez pechado o prazo non se fan devolucións. As devolucións de baixas comunicadas en tempo e forma serán aboadas a semana seguinte á celebración da proba.

No caso de inscricións incompletas (falta de documentación) rematado o prazo de inscrición. Estas serán anuladas e non se farán devolucións.

 

Non se admitirán inscricións incompletas ou fóra de prazo. Todas serán confirmadas na web.

 

CRONOMETRAXE CON CHIP AMARELO EN PROPIEDAD OU ALUGUER

Haberá cronometraxe championchip. Será obrigatorio o uso do chip amarelo Championchip. Os/as participantes que non teñan en propiedade o chip amarelo deberán indicalo no correspondente apartado da inscrición e aboarán unha fianza de 25€ a través da TPV. O/a deportista poderá quedarse co chip en propiedade, se así o desexa, ou ben seranlle devoltos 23€ (-2€ de aluguer), comprobada a devolución do mesmo, na semana seguinte á celebración da proba na mesma tarxeta. A devolución do chip sen a tobillera leva consigo unha penalización de 3€ , co cal soamente lle serán devoltos ao/á deportista 20€ . Non se disporá de chips de aluguer o día da proba.

 

PUBLICACIÓN DE LISTAS DE INSCRITOS

Publicación lista provisional: o xoves anterior á proba publicarase a lista provisional de inscritos (esta admite reclamacións cando na listaxe se da algún erro debido ao manexo dos datos na Federación, por exemplo, baixas solicitadas en tempo que non aparecen dadas no listado, …). É moi importante revisar este listado para ter opción a reclamar se hai algún erro no mesmo. Publicación lista definitiva: o venres anterior á proba publicarase a lista definitiva (esta é firme e xa non admite cambios).

 

PUBLICACIÓN DE LISTAS DE INSCRITOS

Publicación lista provisional: o xoves anterior á proba publicarase a lista provisional de inscritos (esta admite reclamacións cando na listaxe se da algún erro debido ao manexo dos datos na Federación, por exemplo, baixas solicitadas en tempo que non aparecen dadas no listado, …). É moi importante revisar este listado para ter opción a reclamar se hai algún erro no mesmo. Publicación lista definitiva: o venres anterior á proba publicarase a lista definitiva (esta é firme e xa non admite cambios).

 

LISTA DE AGARDA

Esgotadas as prazas abrirase unha lista de espera . A lista de espera xestionarase diariamente, por orde de inscrición, segundo as vacantes que se vaian producindo e ata o remate do prazo de inscrición. Comunicarase ao/á participante correspondente, da lista de espera, por correo electrónico a vacante, dándolle prazo para formalizar a inscrición ata as 14:00 h do mesmo día.

 

web-CARTEL-2022